Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2007

PYTHAGORAS IN MOTION (Flash Poem)


12:3=4 (Pythagoras in motion)
by pb


1.
god good2.


god good


goodo


godoo


god god


good good3.

o


g o d


g o o d


g o d


o

Poet's note: this is a Flash creation poem letters rotate & dance each other in space meditation required & music background -- interesting to see how nature of language etymologically oscillates in space & time.
Δεν υπάρχουν σχόλια: