Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012


 ( "Writerly Iberia"    from new poetry composition  "The Shepherds of English).                         


                                               WRITERLY  IBERIA


                                descending flocks gathering in insomniac alleys
                              percussionist sonorists playing in amnesiac valleys
                                   excommunicating Ovid from roughly sentences     
                                              keeping memories in silvers rivers whites
                                                                undisplayed profane in what is
                                                                                                  nearly done


                                                  flute what it flows follows to few
                                                      panasteroids semata made of smoke
                                                               inphemeral arts phatic or visual
                                                                     shades parts of vision
                                                                               halves disputed


                                      lino  lands  improper mirror holding eyes
                                             land  certificates  of an abstract nation
                                                crossing  “I”s   &  “I’ d”s  here & there
                                                 bi-Sapphic odes with ends unfixed.


Δεν υπάρχουν σχόλια: